top of page

מבחן לקבלת תעודה

אם החלטת להיבחן במכון "מלאכת שמים"- אלו הדרישות לתעודה:

  1. מעבר "מבחן בכתב" מתוך חוברת "לשכת הקודש"  בציון 90%
     

  2. כתיבת 2 "עבודות גמר"- אחת הלכתית ואחת מעשית, לפי הנחיות אלו.
     

  3. לאחר אישור עבודות הגמר- תוכל לעשות את המבחן בעל פה במפגש אישי או במפגש זום.  
     

  4. תשלום 200 ש"ח עבור המבחן. 

להוראות מפורטות והכנה למבחן-יש להירשם למערכת הקורסים, ואח"כ לשלוח פרטים אישיים במייל זה

bottom of page