top of page

"תומכי סת"ם"

היה פעיל בבית הכנסת שלך לכל ענייני ספרי תורה, תפילין ומזוזות

ההכשרה עלינו!   קורס אונליין בן 10 שבועות

רשת פעילים, בבתי כנסת ברחבי הארץ

הנהלת הרשת נעשית בהתנדבות, החברות בה היא ללא תשלום

עבודה על פי הכללים הבאים: 

מתן שירות יוצא מן הכלל, הן במקצועיות והן בשירות לקוחות נעים והנגשת מצוות הסת"ם לכלל הציבור

אספקת סת"ם בדוק היטב, מאת סופרי סת"ם מוסמכים בלבד

מתאים כתחביב, שירות לציבור ו\או פרנסה

bottom of page