עד לאחרונה, הלך הידע בנושא כתיבה על
גויל וקלף מעופץ והצטמצם.

מעתה ואילך- הידע  רק יילך ויתעצם 
עד שתחזור בע"ה עטרה ליושנה!

קורס כתיבה על גויל וקלף מעופץ 

אם תרצה להשתתף בסדנת זום חיה לכתיבה על גויל-הצטרף לקבוצת הווטסאפ

להתחברות למערכת הקורסים
יש לבצע הרשמה חד פעמית למערכת הקורסים של מכון מלאכת שמים
בטופס זה.
לאחר מכן, תקבל קישור במייל, אשר ישמש אותך לכניסות הבאות דרך המחשב או הטלפון