top of page

תכנית מעלות

הצטרפות לתכנית שנתית להעצמת סופרי סת"ם

ליווי אישי צמוד בכל התחומים הנוגעים להתפתחות המקצועית שלך

איגוד סופרי הסת״ם

חברי האיגוד נהנים מרשת חברתית ומקצועית, הדרכה וליווי בפתיחת תיק וניהול ספרים, מכירה ישירה באינטרנט ומן היכולת להוות כח קניה מגובש.א

פעילי בתי כנסת

למד לספק שירותים בסיסיים בבדיקת ואספקת
ספרי תורה, תפילין ומזוזות - בקהילה שלך

סיוע בפתיחת תיק

חברות שיסייעו לך בפתיחת תיק וניהול ספרים כחוק - מול רשויות המס

bottom of page