top of page

לימוד כתיבת סת"ם היברידי!
מפגשים אישיים בשילוב שיעורים מקוונים

בואו ללמוד כתיבת סת״ם בקלות ובנוחות מהבית!

הכשרה מלאה עד לקבלת תעודה, ותמיכה אינטנסיבית במשך שנים

עם המורה הנפלא, הרב אליעזר אדם

ניסיון של למעלה מ-30 שנה עם אלפי בוגרים

כתב אשכנזי-ספרדי-אר"י-אדמוה"ז     גם לשמאליים!

לימדו בשיטה מדעית ומדוייקת את מקצוע כתיבת סת"ם

מתחילים לכתוב מגילה כבר בשבועות הראשונים של הקורס

עוברים את מבחני משמרת סת"ם בהצטיינות

ליווי אישי צמוד גם לאחר הקורס

Anchor 1
תשלום בהעברה
bottom of page